Technika przeładunku

Proponujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie logistyki, zapewniające sprawne i bezproblemowe umieszczenie towaru w pojeździe lub jego wyładowanie.

Nasze rampy z klapą na zawiasie oraz klapą wysuwaną pomagają wyrównać poziom platformy ze skrzynią pojazdu, dzięki czemu towary są w szybki sposób transportowane do środka. Rampy przeładunkowe z klapą składaną wyróżniają się wytrzymałością konstrukcji (szczególnie, jeśli chodzi o zawiasy) oraz nieskomplikowanym, za to efektywnym systemem hydraulicznym. Budowa platformy chroni towary przed różnymi zanieczyszczeniami. Natomiast platformy z klapą wysuwaną zapewniają ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, a także posiadają układ hydrauliczny wyposażony w dwa cylindry oraz technikę 2-zaworową.

 

Do produktów z zakresu techniki przeładunku zaliczają się również doki, specjalne śluzy oraz uszczelnienia bram, chroniące przechowywane towary przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi. Doki to z kolei zintegrowane konstrukcje, które stanowią samonośne stanowiska logistyczne. Systemy te są polecane szczególnie do przenoszenia towarów delikatnych i wrażliwych temperaturowo, ponieważ zawierają m.in. system uszczelniający.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚCI

Informacje o nowościach i zmianach

Nowością w cenniku jest izolowana rampa przeładunkowa HTL2 ISO z wysuwaną klapą do hal z kontrolowaną temperaturą. Przyjazne w montażu i korzystne cenowo klapowe uszczelnienie bramy DDF10 zastępuje poprzedni model DDF7. Ceny produktów z zakresu techniki przeładunku wzrosły, z pewnymi wyjątkami, średnio o 2,9%. Dla wybranego asortymentu poziom zmiany ceny może znacznie odbiegać od podanej wartości, ze względu na znaczny wzrost cen komponentów. W wyniku przeprowadzonej ponownej kalkulacji byliśmy zmuszeni podwyższyć ceny długich poduszek górnych do pneumatycznych uszczelnień bram. Spadły ceny dłuższych klap wysuwanych.

Rampy przeładunkowe

Izolowana rampa przeładunkowa HTL2 ISO z wysuwaną klapą. Jest przeznaczona do stosowania w halach z kontrolowaną temperaturą. Izolacja pomaga w utrzymaniu temperatury równieżpodczas procesu przeładunku.Najważniejsze cechy konstrukcyjne:

 • Ruchomy panel izolacyjny o grubości 50 mm pod najazdem: opatentowana izolacja umieszczona pod najazdem wysuwa się wraz z nim. Dzięki temu rampa przeładunkowa utrzymuje właściwości izolacyjne także podczas przeładunku. Wysunięty panel dodatkowo
  zapobiega przeciągom powstającym przez szczeliny w długich najazdach. Panel najazdu jest w chwili dostawy zamontowany fabrycznie.
 • Najazd typu IC (IC = increased clearance) jako wyposażenie standardowe: wysuwana klapa o długości pozycjonowania ok. 390 mm wystarcza nawet do obsługi cofniętych skrzyń ładunkowych w samochodach chłodniach.
 • Panele izolacyjne o grubości 50 mm umieszczone bezpośrednio pod platformą: panele są w chwili dostawy fabrycznie w całości przymocowane do platformy. Ocieplenie znajduje się na poziomie izolacji posadzki w hali. Dzięki temu izolacja jest przerwana tylko w miejscu, gdzie jest to konieczne ze względu na statykę budynku. Dostęp do układu hydraulicznego pod panelami izolacyjnymi jest bardzo wygodny, co sprawia, że HTL2 ISO jest tak przyjazna w konserwacji jak rampa HTL2.
 • Uszczelki dynamiczne: pionowe i poziome uszczelnienia wokół platformy, uszczelki szczotkowe i uszczelki z materiału plandekowego zmniejszają wentylacyjne straty ciepła.

Oszczędność energii

Rampa HTL2 ISO zapewnia o ok. 55% lepszą izolacyjność cieplną w porównaniu z nieizolowaną rampą HTL2. Wartość ta porównuje przenikanie ciepła przez rampy przeładunkowe w ustawieniu testowym. Nie uwzględnia jeszcze wpływu uszczelek umieszczonych pod platformą. W praktyce efekt izolacji cieplnej jest większy.

 

Prowadzenie bramy przed rampą przeładunkową przyczynia się dodatkowo do oszczędności energii. Rampa HTL2 ISO doskonale pasuje do bram segmentowych z pogłębionym prowadzeniem – brama zamyka się na specjalnym, wystającym panelu pod platformą. Brama z pogłębionym prowadzeniem doskonale uszczelnia obszar przed rampą przeładunkową dzięki zastosowaniu nowego modułu uszczelniającego i centrującego (chroniony wzór użytkowy).

Podesty i domki przeładunkowe

Wysokości platformy w podestach PS2 i PT2
Podesty i uzupełnienia podestów do ustawienia pod kątem posiadają obecnie w wersji standardowej możliwość regulacji na wysokość platformy w zakresie od 1110 do 1600 mm. Dotychczasowe niewielkie różnice w wysokościach podestów i ich uzupełnień zostały wyrównane konstrukcyjne. Warianty podestów do platform o mniejszej wysokości są dostępne na zapytanie.

Minimalny rozstaw połączonych domków przeładunkowych
Minimalny rozstaw połączonych domków przeładunkowych (odległość od środka do środka rampy przeładunkowej M) zależy od typu domku, ponieważ wymaga uwzględnienia grubości pokrycia.

Rozstaw M:

 • LHF2 min. 3500 mm
 • LHC2 min. 3545 mm
 • LHP2 min. 3565 mm

Wersja DOBO:
Obecnie trwają prace nad konstrukcją wariantu DOBO modelu gniazdowego P, który ma zostać wprowadzonyna rynek jeszcze w tym roku.

 

Dokumentacja handlowa HTL2 ISO:
Po planowanej aktualizacji programu dla architektów dostępne będą: dane katalogowe, widoki, rysunki gniazda, opisy projektowe, informacje podstawowe. W przygotowaniu jest także model BIM oraz aktualizacja kompasu energetycznego. Animacja video zostanie wkrótce opublikowana na kanale YouTube.

Izolacja cieplna do ramp przeładunkowych HTL2 i HRT z wysuwaną klapą
W obszarze pracy najazdu nie można umieszczać na platformie żadnych materiałów izolacyjnych. Dlatego w przypadku krótkiej rampy przeładunkowej z długim najazdem ocieplona powierzchnia jest bardzo
mała. Dla tych wersji wykonania należy uwzględnić następujące minimalne wartości długości zamówieniowej:

długość najazdu       min. długość zamówieniowa
1000 mm                  2500 mm
1200 mm                  2750 mm

Zmiana techniczna podestów HRT
Z chwilą wydania cennika 02-20 informowaliśmy już o zmianie elementów podestów w rampach przeładunkowych HRT: elementy podestów w wersji standardowej posiadają otwory do montażu odbojnic najazdowych i akcesoriów. Ponadto wprowadziliśmy w tych elementach podestów drobną zmianę konstrukcyjną. Jest ona spowodowana technologią produkcji i z wyjątkiem nieco zmienionego wyglądu podestów nie powoduje żadnych skutków dla Klientów bądź użytkowników rampy. Zmianę tę wprowadzamy obecnie także w elementach podestów w wersji DOBO.

 

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów wyposażyliśmy standardowe elementy podestów w otwory pod przepusty kablowe. Do zamknięcia nieużywanych otworów w blasze łezkowej podestów dostarczamy zaślepki maskujące. W drugiej połowie roku przewidujemy wprowadzenie tych samych zmian w elementach podestów rampy przeładunkowej HRS.

Moduł wymaga wykonania jedynie niewielkiego zagłębienia w rampie (szer.× głęb. = 110 × 150 mm). Dzięki temu bryła budynku zachowuje dobrą stabilność podczas pochłaniania sił najazdowych, patrz ilustracja z prawej.

 

Dla porównania: prowadzenie standardowej bramy przed rampą przeładunkową wymaga wykonania zagłębienia na całej szerokości bramy. Skutkiem tego bryła budynku jest w obszarze dokowania bardziej podatna na uszkodzenia spowodowane kolizją. Wymaga wzmocnienia dodatkowym zbrojeniem i w zależności od sytuacji ochrony przed zbyt wysokimi siłami najazdowymi przez zastosowanie systemu wspomagania dokowania.

 

Wskazówka: rampa HTL2 położona za bramą w połączeniu z panelem jest nadal doskonałym rozwiązaniem gwarantującym oszczędności energii i ekologiczną efektywność. W porównaniu z tym HTL2 ISO wykazuje lepszą efektywność energetyczną w stacjach o dużej częstotliwości przeładunków lub w przypadku długiego postoju pojazdów w otwartej bramie. W stosunku do rozwiązania ze stałym panelem w gnieździe HTL2 ISO w położeniu roboczym zapewnia korzyść energetyczną na poziomie od ok. 8 – 9 h na dobę.

 

Nowe obiekty z zastosowaniem HTL2 ISO:
W przypadku kompleksowego, energooszczędnego rozwiązania brama prowadzona przed rampą przeładunkową zamyka się na panelu pod platformą. Wymagania:

 • Panel pod platformą wystający na 160 mm
 • Wysuwana klapa 1150 mm (950 mm w przypadku rampy przeładunkowej o długości 2 m)
 • Brama segmentowa z pogłębionym prowadzeniem z modułem uszczelniającym i centrującym.

 

Remontowane obiekty z zastosowaniem HTL2 ISO
Często spotykanym rozwiązaniem w gotowych stacjach przeładunkowych są bramy zamykające się na rampie przeładunkowej. W takiej sytuacji również można zainstalować HTL2 ISO, która pozwoli ograniczyć przepływ ciepła przez rampę przeładunkową. Efektywność energetyczna rośnie wraz z wydłużeniem czasu przeładunku. Wymagania w przypadku bramy zamykanej na rampie przeładunkowej:

 • Wysuwana klapa 650 mm
 • Panel zlicowany z krawędzią

Podczas remontu stacji przeładunkowej należy uwzględnić inne położenie przedniej belki w porównaniu z HTL2

Dostępne wersje wykonania, cechy w porównaniu z HTL2:

 • Obciążenie znamionowe 60 kN
 • Wymiary standardowe do 3 m długości (wymiary specjalne niedostępne)
 • Wysokość montażowa taka sama jak w standardowych wersjach wykonania HTL2
 • Długość wysuwanej klapy 650 lub 1150 mm, 650 lub 950 mm w przypadku rampy przeładunkowej o długości 2 m
 • Najazd typu R lub S (nie ma możliwości realizacji SG), standardowa długość pozycjonowania 390 mm (najazd typu IC)
 • Warianty montażowe: modele ramowe FR i F, model szalunkowy B, model gniazdowy P od spodu z płaskownikiem
 • Panel przedni pod platformą zlicowany z krawędzią lub wystający na 160 mm, jeżeli brama ma zamykać się na panelu

Panele typu sandwich do domków przeładunkowych
Z powodu zmian technologicznych u jednego z naszych dostawców wyposażyliśmy domki przeładunkowe w inne panele typu sandwich. Zmiana ta dotyczy domków typu LHP2 oraz paneli dachowych do LHC2 o obciążeniu dachu wynoszącym ponad 1kN/m2. Zmiana planowana była na rok 2020, ale nastąpiło opóźnienie.


Obecnie jesteśmy na etapie przechodzenia na nowy typ paneli bocznych do domków LHP2. W maju planujemy zastąpić panele dachowe nowymi. Zoptymalizowaliśmy kształt połączenia nowych paneli bocznych LHP2. Uzyskaliśmy w ten sposób nieznaczne dopasowanie wysokości montażowej. Profilowanie powierzchni pozostaje bez zmian.

Profil trapezowy o grubości 75 mm do paneli dachowych został zastąpiony profilem falistym o grubości 83 mm, co polepsza izolację. Zmieniliśmy również profile krawędziowe i zawieszenie do zabezpieczenia przed upadkiem z domków przeładunkowych.

 

W dotychczasowej i nowej wersji wykonania nie można wymieniać pojedynczych paneli. Produkcja poprzednich wersji paneli została całkowicie wstrzymana. W przypadku uszkodzeń spowodowanych kolizją dostarczamy odpowiednie produkty zamienne uwzględniające specyfikę danego projektu i wymagania Klienta (dotyczy to co do zasady wszystkich domków przeładunkowych).

Uszczelnienia bram

Klapowe uszczelnienie bramy DDF10
DDF10 różni się od poprzedniego modelu DDF7 znacznie uproszczonym montażem i innym kształtem elementu czołowego. Cena DDF10 jest o 7% niższa w stosunku do modelu DDF7.
Uproszczony montaż:

 • Element czołowy zamontowany fabrycznie i o ok. 11 kg lżejszy od elementu czołowego w modelu DDF7
 • Możliwość wykonania wspornika pod boczne poduszki w bocznym profilu ramy
 • Montaż do powierzchni betonowych z zastosowaniem śrub do betonu
 • 9 punktów montażowych na fasadzie

Zmieniony element czołowy:

 • Nie ma kształtu dachu, obrys i wymagane miejsce są takie same jak w innych klapowych uszczelnieniach
 • Spadek w kierunku frontu
 • Odprowadzenie wody na boki przedniej krawędzi
 • Wysokość standardowa plandeki czołowej 900 mm

Bez zmian w DDF10 w porównaniu z modelem DDF7:

 • Elastyczne boczne poduszki wypełnione pianką zamiast rozwiązania z drążkiem
 • Podnoszony dach dostosowujący się do zmian wysokości nadwozia samochodu ciężarowego
 • Plandeki boczne mocowane na rzepy
 • Montaż poduszek w bocznym profilu ramy ze stali
 • Dostępne wymiary i opcje bez zmian

Odbojnica najazdowa

Struktura tabel z cenami
Do niektórych produktów dodaliśmy numery artykułów, co ma na celu usprawnienie procesów zamawiania w zakresie usług serwisowych. Spowodowało to drobną zmianę układu cennika. Struktura cen nie uległa zmianie.

Wyposażenie dodatkowe

Oświetlenie rampy
Po podłączeniu oświetlenia ładowni DL 1400 LED do sterowania rampy przeładunkowej 420 S / T lub 460 S / T można zapewnić automatyczne wyłączanie oświetlenia po zamknięciu bramy. Do tego celu wymagane jest zastosowanie płytki położeń krańcowych, nr artykułu 637052. Płytka położeń krańcowych jest zabezpieczona, a przekaźniki posiadają wystarczającą zdolność do obciążenia. Oświetlenie ładowni DL1300 z żarówką halogenową nie jest już dostępne w sprzedaży.

 

Konsola do odkładania blokady kół z uchwytem montażowym

Blokada kół WRH jest od teraz oferowana za dopłatą wraz z konsolą.

Dokumentacja handlowa DDF10:

W programie dla architektów udostępnimy rysunki widoków, rysunek konstrukcyjny, model BIM oraz opis projektowy. Przygotowujemy animację video do opublikowana na kanale YouTube.

 • Narożne poduszki doszczelniające do klapowego uszczelnienia bramy DSN

Na życzenie oferujemy już teraz wersję wykonania uszczelnienia do nisz z narożnymi poduszkami doszczelniającymi o grubości konstrukcji 500 i 600 mm. Narożne poduszki doszczelniające są wyposażone w uchwyt montażowy umożliwiający zamocowanie do bryły budynku. Narożne poduszki doszczelniające do DSN można zamawiać pojedynczo jako części zamienne. Narożne poduszki doszczelniające nadają się do doposażenia gotowych uszczelnień bramy w późniejszym terminie

 • Wskazówka dotycząca rolowanej plandeki do uszczelnienia bramy DAK3

Z przyczyn konstrukcyjnych nie można wyposażyć uszczelnienia bramy DAK3 w rolowaną plandekę RCH lub RCP zamiast pneumatycznej poduszki górnej. Boczne elementy DAK3 są za krótkie pod montaż rolowanej plandeki.

HÖRMANN - marka, której warto zaufać!

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania.

hCaptcha